Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100508 Library:30122 in /home/nhpga8l3/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1653
Công bố mức hỗ trợ trường hợp có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi | PHÚC GIA AN GROUP

Công bố mức hỗ trợ trường hợp có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi

TP.HCM quy định việc áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không được vượt quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương.

Quy định mức hỗ trợ với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp tại TP.HCM

Văn phòng UBND TP.HCM cho biết UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 35/2024/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp trên địa bàn.

Được biết, khu vực đất nông nghiệp bao gồm: Khu vực I thuộc TP.Thủ Đức và các quận; khu vực II thuộc các huyện Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh; vực III thuộc địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo đó, mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

TP.HCM quy định việc áp dụng mức hỗ trợ trường hợp có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi. Ảnh: Gia Linh

Đối với đất trồng cây hàng năm: Khu vực I có mức hỗ trợ 1,95 lần ; Khu vực II có mức hỗ trợ 2,43 lần; Khu vực III có mức hỗ trợ 3,04 lần.

Đất trồng cây lâu năm: Khu vực I có mức hỗ trợ 1,62 lần; Khu vực II có mức hỗ trợ 2,03 lần; Khu vực III có mức hỗ trợ 2,54 lần.

Đất nuôi trồng thủy sản: Khu vực I có mức hỗ trợ là 1,95 lần; Khu vực II có mức hỗ trợ là 2,43 lần; Khu vực III có mức hỗ trợ là 3,04 lần.

Đất rừng sản xuất: Khu vực I, II và III có mức hỗ trợ là 2,56 lần. Đất làm muối: Khu vực I, II, III có mức hỗ trợ là 3,61 lần.

Theo UBND TP.HCM, trên cơ sở mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện đưa mức hỗ trợ đào tạo vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với các trường hợp đủ điều kiện hỗ theo quy định.

Đáng chú ý, về nguyên tắc áp dụng, UBND TP.HCM quy định việc áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp không được vượt quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương.

Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn TP. được áp dụng thống nhất, không phụ thuộc vị trí của các loại đất nông nghiệp bị thu hồi và không áp dụng điểm e khoản 2 Điều 3 Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND để tính mức hỗ trợ.

Công bố mức hỗ trợ trường hợp có đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi- Ảnh 3.

Mức hỗ trợ không được vượt quá 5 lần giá đất nông nghiệp. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, các địa phương có trách nhiệm áp dụng mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tránh trùng lắp chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo các quy định.

02485899999